Trenutno nema otvorenih EU projekata.

Projekt je prijavljen Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2 te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

NAZIV PROJEKTA: Jačanje tržišne pozicije Mihoković d.o.o. kroz uvođenje novih IKT rješenja u cilju poboljšanja proizvodnje

NAZIV KORISNIKA: MIHOKOVIĆ d.o.o.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.19.0477


Kratki opis projekta

Cilj projekta je doprinijeti povećanoj gospodarskoj aktivnosti i konkurentnosti tvrtke Mihoković d.o.o. kroz uvođenje informacijske tehnologije. Ovim projektom Mihoković d.o.o. nabavlja IKT softver koji će rezultirati većom produktivnošću, zaokruženim i informatiziranim proizvodnim procesom te optimiziranjem 6 poslovnih procesa. To će osigurati kompletnu sljedivost proizvodnog procesa, od ulaza materijala, preko svih proizvodnih strojeva do gotovog proizvoda sa svim osiguranim preduvjetima za optimizaciju svakog segmenta proizvodnog sustava. Ulaganje će poboljšati dostupnost i primjenu IKT-a u poslovnoj infrastrukturi i omogućiti dodatno zapošljavanje te na taj način doprinijeti povećanju regionalne konkurentnosti i ostvarenju specifičnog cilja „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima" OPKK.

Rezultati projekta:

R1: Povećani prihod od prodaje

R2: Smanjenje zaliha materijala => veća učinkovitost obrtnih sredstava (40-65%) – niži trošak financiranja = veća neto dobit

R3: Smanjenje vremena inženjerskih poslova preko 60% => veći output u radnom danu (15%) x 1,3

R4: Smanjenje pripremnog – završnog vremena oko 50 – 80%

R5: Skraćenje trajanja vremena ciklusa proizvodnje oko 40-80%

R6: Bolje donošenje odluka (ERP) – veća produktivnost zaposlenika => veći output u radnom danu (15%) x 1,2

R7: Učinkovitiji marketing i prodaja => veći postotak ugovorenih poslova (20%) => veći broj narudžbi x 1,2

R8: Proširena ponuda usluga i proizvoda uslijed nabavke dušikane (20%) => veći broj narudžbi x 1,2

R9: Produktivno ulaganje: porast zapošljavanja

R10: Očuvanje radnih mjesta

R11: Optimizacija 6 poslovnih procesa

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća Mihoković d.o.o. potenciranim razvojem poslovanja kroz optimizaciju poslovnih procesa proizvodnje. Da bi se ostvario opći cilj potrebno je izvesti određene specifične ciljeve koji će u konačnici rezultirati zacrtanim outputima; - povećanje učinkovitosti i produktivnosti poboljšanjem poslovnih sustava - rast konkurentske pozicije povećanjem informacijsko-komunikacijske opremljenosti.

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 1.073.580,00 kn

UKUPAN IZNOS POTPORE: 687.091,20 kn

Početak provedbe projekta: 10.02.2020.

Kraj provedbe projekta: 10.02.2021.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

kontakt osobe za više informacija: Ana Mihoković

kontakt e-mail: ana@mihokovic.hr

poveznice: https://strukturnifondovi.hr/

                    https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


Jačanje tržišne pozicije tvrtke Mihoković d.o.o. kroz uvođenje novih IKT rješenja u cilju poboljšanja proizvodnje

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020


Kratki opis projekta

Predmet nabave je implementacija i testiranje nadogradnje ERP sustava za oblikovanje modela generatora dušika

Na slijedećim linkovima možete preuzeti Obavijest o nabavi te Poziv na dostavu ponuda

Za više informacija o procesu javne nabave možete kontaktirati na: Ana Mihoković; ana@mihokovic.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr