CNC SAVIJANJE

CNC (Computer Numerical Control) savijanje je proizvodni proces kojim se savijaju ploče lima pod određenim kutem. Široka paleta prizmi koje se po potrebi mijenjaju omogućavaju savijanje lima pod najrazličitijim kutevima, a u slučaju vrlo kompleksnih oblika radimo i pomoćne alate u našoj alatnici kako bismo napravili traženi oblik. Maksimalna duljina lima koji se može saviti, osim o radnoj površini samog stroja ovisi i o vrsti materijala s kojim se radi (čelik, inox ili aluminij) kao i o odabranoj debljini materijala.

Savijanje lima

Maksimalne dimenzije limova:
čelik: 3 m x 5 mm / 1 m x 8 mm / 0,5 m x 10 mm 
inox: 3 m x 5 mm / 1 m x 6 mm / 0,5 m x 8 mm
aluminij: 3 m x 6 mm / 1 m x 10 mm / 0,5 m x 12 mm

Prije svakog savijanja se pomoću 3D simulacije provjerava preciznost izvedbe savijanja lima.

Savijanje metala