Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika

Za službeno otvaranje izložbe netom rekonstruiranih Lazareta, proizveli smo samostojeće metalne panoe te metalne postamente sa laserskim izrezanim logotipom Lazareta- nove kreativne četvrti Dubrovnika. Panoi i postamenti tako postaju dijelom stalnog inventara Lazareta te će i ubuduće služiti za postavu izložbi.

dizajn | pero mrnarević
proizvodnja | mihoković (metalni panoi i postamenti)
lokacija | lazareti, dubrovnik
godina | 2019.

Izlozbeni stalak
Postolje za izložbu
Izložbeni stalak
Metalni stalci
Postamenti za izložbu
Stalci za izložbu