Metalna kućišta

Izrada metalnih kućišta

dizajn | kreativni događaj
proizvodnja | mihoković (metalno kućište)
lokacija | mobilno

Metalna kućišta

dizajn | led elektronika
proizvodnja | mihoković (metalno kućište)
lokacija | poslovnice hrvatske pošte